Vinkkejä ja poimintoja koulutuksistamme 2023

Mielen hyvinvointia tukemaan

Nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen on olemassa koulutus, jossa saa eväitä kaikkien nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja valmiuksia kohdata ja tukea nuoria, joilla on erityisiä haasteita mielen hyvinvoinnin osalta. Nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen rippikoulussa (3 pv) Järvenpäässä 22.–24.3.2023 tai 8.–10.11.2023.

Tutustu koulutukseen

Voit myös tilata koulutuksen räätälöitynä (1–3 pv) omaan seurakuntaasi alla olevasta linkistä!

Tilaa räätälöity koulutus

Sielunhoito ja keskusteluapu kasvatustyössä

Tarvitsetko työssäsi enemmän osaamista lasten ja nuorten keskusteluapuun ja sielunhoitoon? Syvenny kehittämään osaamistasi lasten ja nuorten kohtaamisessa, kuuntelemisessa ja tukemisessa. Pohdi lisäksi omaa kasvuasi ja identiteettiäsi sielunhoitajana. Koulutus (5 op) järjestetään Järvenpäässä 13.–15.9. & 27.–28.11.2023.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Rippikoulun pedagoginen kehittäminen (TILAUS)

Tule kehittämään pedagogista osaamistasi rippikoulutyössä. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolista pedagogiikkaa, mikä mahdollistaa osallistujille kokemuksellisen oppimisen. Koulutus vahvistaa seurakunnan työntekijöiden osallisuuden ja pedagogiikan osaamisen kehittymistä. Koulutuksessa vahvistetaan myös osaamista Suuri ihme – rippikoulusuunnitelman, rippikoulun toiminta-ajatuksen ja tavoitealueiden osalta.

Vain tilauskoulutuksena! Ota rohkeasti yhteyttä, niin toteutetaan 1–2 päivän kokonaisuus.

Jätä yhteydenottopyyntösi täällä

Rippikoulutyön pedagoginen kehittäminen – Kirkon henkilöstön koulutuskalenteri (evl.fi)

Rakenna seurakuntasi rippikoulupolkua

Miten nuoren rippikoulukokemusta voi lähteä vahvistamaan? Miten seurakunnan rippikoulupolkua voi kehittää edelleen, jotta rippikoulun vetovoimaisuus säilyy tulevaisuudessakin vahvana? Tule kehittämään seurakuntanne rippikouluprosessia. Vahvista nuorilähtöisyyttä ja osallisuutta hyödyntämällä palvelumuotoilun keinoja. Kirkkohallitus tukee koulutuksien toteutumista, jotta koulutuksien kustannukset pysyvät kohtuullisina. Koulutus on suunnattu erityisesti seurakunnan keskeisille rippikoulutyöntekijöille.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Erätauko-dialogi käyntiin!

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua myös silloin, kun osallistujien näkökulmat ovat lähtökohdiltaan erilaisia. Erätaukoa voit hyödyntää rippikoulussa, nuortenilloissa ja leireillä!

Ohjaajakoulutuksessa perehdyt Erätauko-toimintamalliin ja keskustelun vetämisessä käytettäviin työtapoihin. Erätauko-ohjaajakoulutus (2 pv) järjestetään Järvenpäässä 21.3. & 25.5.2023 tai 19.9. & 21.11.2023.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Voit myös tilata koulutuksen (1–2 pv) suoraan seurakuntaasi. Ole rohkeasti yhteydessä.
Jätä yhteydenottopyyntösi täällä.

Erätauko-ohjaajakoulutus – Kirkon henkilöstön koulutuskalenteri (evl.fi)

Nuorten osallisuutta vahvistamaan

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen seurakunnassa synnyttää yhteenkuuluvuutta ja vahvistaa nuorten kristillistä identiteettiä.

Nuoret vaikuttavat -koulutus tukee nuorten vaikuttajaryhmätoiminnan kehittämistä ja osallisuuden vahvistamista. Koulutus (2 op) järjestetään Helsingissä 17.–18.1. & 26.4.2023.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Digitaalisuus ja sen mahdollisuudet nuoristyössä

Lähde ATK-ajokortin peräkärrykurssille! Digitaalinen maailma on nuorelle samanarvoinen kuin ympäröivä maailma. Tämän vuoksi aikuisten on tärkeää huolehtia myös nuoren digihyvinvoinnista sekä tukea medialukutaidon kehittymistä. Koulutuksessa tutkitaan ja opitaan digitaalisen nuorisotyön mahdollisuuksista Digitaaliset mahdollisuudet kasvatus ja nuoristyössä koulutus järjestetään 13.–14.9.2023, Helsingissä ja 16.11.2023, verkossa

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Luonto nuoren spiritualiteetin tukena

Luonto kutsuu hiljentymään. Miten luontoa ja retriittien elementtejä voi käyttää nuorten spiritualiteetin tukemisessa? Koulutuksessa opit itse kokeillen ja kokien mm. luontohartauksien ja -meditaatioiden rakentamista. Luonto ja hiljaisuuden viljely – koulutus 12.-14.9.2023 Partaharjulla

Lisätietoja

Ilmoittautuminen

Luonto kasvatuksen ympäristönä

Millaisia ympäristökysymyksiä lapset ja nuoret pohtivat? Tiimin tai työyhteisön voimin osin ulkona luonnossa toteutuva koulutus ohjaa osallistujia vahvistamaan lasten ja nuorten positiivista luontosuhdetta osana omaa työtehtävää. Koulutus antaa käytännön työvälineitä ympäristökasvattajana toimimiseen luonnon ja kestävän kehityksen aihepiireistä. Luonto seurakunnan kasvatuksessa -koulutus on tilauskoulutus.

Lisätietoja

Alueelliset kasvatuksen kehittämispäivät

Lähde mukaan alueellisille kasvatuksen kehittämispäiville Naantaliin, Ouluun tai Leppävirralle. Kasvatuksen kehittämispäivillä kohtaat eri ikäkausien parissa työskenteleviä kollegoja. Päivien aikana paneudutaan kasvatuksen ajankohtaisiin teemoihin niin yhteisesti kuin oman työalankin tasolla. Päivät ovat täynnä kohtaamisia, keskusteluja ja jakamista. Nappaa mukaan kasvatuksen työkaverisi ja lähde mukaan kehittämispäiville!

Polkua kehittämään!

Polku kutsuu seurakuntia uudenlaiseen vastuunjakoon ja osallisuuteen. Polku-koulutuksissamme on mm. seuraavia teemoja: Mistä Polussa on kyse? Mitä minä haluan lähteä kehittämään? Miten innostaa muut mukaan?

Avoimia Polku-koulutuksia:

Haluatko tutustua Polkuun yhdessä työyhteisösi kanssa? Rakennamme teille sopivan ja innostavan Polku-työskentelyn (1–3 pv). Ota yhteyttä!

Lisätietoja

Konsultaatiot kehittämisen tukena

Luodaanko yhdessä jotakin uutta ja käynnistetäänkö kehittämisprosessi? Kaipaatko kehittämiseen sparraajaa tai tiimiisi tukea?
Tuemme seurakuntien tarpeista nousevaa kehittämistä. Teemme töitä hyvinvoinnin, paremman työn ja toimivien tiimien puolesta. Tuemme työntekijöiden, tiimien ja organisaatioiden uudistumista, innovatiivisuuttaja tehokkuutta. Vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen heijastuu työyhteisön ilmapiiriin, motivaatioon ja työn tekemisen mielekkyyteen. Meistä saat asiantuntevan ja luotettavan kumppanin tukemaan seurakunnassasi tehtävään työhön.

  • Tiimiprosessit, työyhteisöt – paremmin toimiva tiimi
  • Toimintakulttuurin ja käytännön työn kehittäminen – muuttuviin tarpeisiin vastaaminen

Tilaa konsultointi, niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus (esim. 1–3 tapaamista).

Ota yhteyttä:

seurakunnille@step.fi