Nuoret vaikuttavat

17.1.2023 - 26.4.2023
Helsinki
Täydentävä koulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
02.12.2022
Laajuus opintopisteinä: 2
Koulutukset vuosittain: 2023

Koulutuksen kuvaus

Ennakkotehtävä, 3 lähiopetuspäivää, etäopiskelujakso

I jakso 17.-18.1.2023, II jakso 26.4.2023

Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon ja kokemaan yhteenkuuluvuutta seurakunnassasi? Millaisin työskentelytavoin voit kutsua nuoria vaikuttajia nykyistä laajempaan osallisuuteen seurakunnassa? Miten päästä liikkeelle nuorten vaikuttajaryhmien kanssa? Jaa osaamistasi ja kutsu nuoret vaikuttamaan!

Osaamistavoitteet

Osallistuja 

  • tuntee osallisuuden teoreettisia taustoja
  • osaa soveltaa osallisuutta tukevia työtapoja nuorten kanssa.
  • osaa ohjata ja kehittää vaikuttajaryhmätoimintaa seurakunnassa.

Kohderyhmä

Nuorisotyönohjaajat, papit

Osallistumismaksu

250

Kustannusten lisätietoja

Osallistumismaksu ei sisällä ruokailuja eikä majoitusta.
Osallistujat vastaavat itse ruokailuista sekä mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.

Koulutuspaikka

Kirkon talo, Eteläranta 8, Helsinki

Koulutuksen toteuttaja

STEP-opintokeskus, Lasten ja nuorten keskus ry, Kirkkohallitus

Lisätietoa

Nuorten kutsuminen vaikuttamaan ja osallistumaan on erityisen ajankohtaista vaikuttajaryhmien toiminnan käynnistymisen myötä. Orientoivassa ennakkotehtävässä peilataan omaa ja työyhteisön toimintakulttuuria suhteessa nuorten osallisuuteen. Oman pohdinnan ja aineistoihin tutustumisen lisäksi kuullaan nuoria.


Ensimmäisessä kahdessa kontaktiopetuspäivässä tutustutaan eri teorioihin, joiden avulla osallisuutta ja sen toteutumista voidaan hahmottaa. Lisäksi opitaan soveltamaan työskentelytapoja, jolla osallisuutta voi vahvistaa ja tehdä tilaa nuorten vaikuttamiselle.

Etäopiskelujaksolla kehität vaikuttajaryhmien toimintaa omassa seurakunnassasi yhdessä nuorten, kollegojen ja hallinnon kanssa. Voit alkaa suunnitella, mitä vaikuttajaryhmät voisivat teidän seurakunnassanne olla, tai viedä eteenpäin jo olemassa olevien vaikuttajaryhmien toimintaa.

Kolmannessa kontaktiopetuspäivässä jaetaan oivalluksia ja pohdintoja sekä syvennetään nuorten vaikuttamistyöhön liittyvää osaamista.

Tiedustelut:
koulutukset@step.fi

Peruutusehdot ja hintojen lisätiedot