Kestävä kehitys

Kohti kestävää kehitystä ja ekososiaalista sivistystä!

Olemme mukana rakentamassa kestävää kirkkoa ja yhteiskuntaa koulutuksella, konsultaatiolla ja materiaalintuotannolla sekä toimimalla laajasti eri verkostoissa. 

Kestävän kehityksen teemat kulkevat läpileikkaavina kaikissa koulutuksissamme ja toiminnassamme. Teemme myös laaja-alaisesti yhteisyötä eri toimijoiden ja verkostojemme kanssa kehittämällä koulutusta ja materiaalia erityisesti seurakunnille ja järjestöille.  

Toimintamme taustalla vaikuttavat  Agenda 2030  ja  Kirkon ympäristödiplomin  sisällöt ja tavoitteet sekä ekososiaalisen sivistyksen ajattelu. 

Kirkkopalvelut ry:n strategiassa sekä STEP-koulutuksen toimenpideohjelmassa kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät selkeinä painotuksina.

Lue lisää

Kaikissa kestävän kehityksen asioissa voit ottaa yhteyttä asiantuntijaamme, kouluttaja Jari Vistoon. Hänen kanssaan voit suunnitella tarvitsemaanne koulutusta ja materiaalia. 

Yhteystiedot 

Jari Visto, kouluttaja, kestävä kehitys 
jari.visto@step.fi
p.  040 618 4290 

Hanna Pulkkinen, opintojohtaja 
hanna.pulkkinen@step.fi
p. 044 712 4985