Ympäristödiplomi meillekin! Webinaarisarja alkuunpääsyn tueksi

3.9.2024 - 12.11.2024
Verkkokoulutus
Ajankohtaiskoulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
27.08.2024
Laajuus opintopisteinä: 0,5
Koulutukset vuosittain: 2024

Koulutuksen kuvaus

Harkitsetteko kirkon ympäristödiplomin hakemista? Tuntuuko alkuun pääseminen hankalalta? Mietityttääkö jokin asia?

Tämä maksuton webinaarisarja tarjoaa konkreettista tukea ympäristödiplomiprosessin käynnistämiseen. Voit osallistua vain johonkin osioon tai koko sarjaan.

Webinaarit pidetään tiistaisin klo 14.00-16.00.
3.9.2024, 17.9.2024, 1.10.2024, 15.10.2024, 29.10.2024 ja 12.11.2024

Ilmoittautunelle lähetetään tapahtumalinkki. Samalla ilmoittautumisella voit osallistua koko webinaarisarjaan tai yksittäiseen osioon.

Webinaarien asiantuntijaluennot tallennetaan ja linkit niihin sekä luentodiat lähetään ilmoittautuneille webinaarin jälkeen.

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • tuntee kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2020 lähtökohdat, keskeisen sisällön ja hakuprosessin vaiheet.
  • osaa käynnistää ja edistää ympäristödiplomiprosessia omassa seurakunnassaan.

Kohderyhmä

Hallinnon ja talouden työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, papit, viestintätehtävissä toimivat

Kustannusten lisätietoja

Koulutus on maksuton.

Koulutuksen toteuttaja

STEP-opintokeskus yhteistyöss Kirkkohallituksen kanssa

Lisätietoa

Kirkon ilmasto- ja energiastrategia Hiilineutraali kirkko 2030 suosittelee, että kaikilla seurakunnilla tulisi olla Kirkon ympäristödiplomi vuonna 2025. Ympäristödiplomin hakuprosessiin lähteminen voi kuitenkin eri syistä tuntua haastavalta. 

Tämä koulutus tukee ympäristödiplomiprosessin käynnistämiseen huomioiden seurakuntien ajankohtaiset kysymykset ja paikalliset erityishaasteet. 

Koulutuksen toteuttamisessa hyödynnetään Kirkkohallituksen, ympäristödiplomin käsikirjan laatijoiden, kokeneiden diplomin auditoijien, diplomin jo hankkineiden seurakuntien sekä ELY-keskusten asiantuntemusta. Kussakin webinaarissa on asiantuntijaluentoja, konkreettisia tapauskertomuksia seurakunnista ja mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. 

Koulutus toteutetaan webinaarisarjana Teams-alustalla. 

Webinaarien ajankohdat ja sisällöt: 

3.9.2024 Johdanto: Miksi ja mitä?
Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2020: Mitä uutta? Lähtökohdat, osiot ja hakuprosessi. Entä mitä me siitä saamme?

17.9.2024 Miten pääsemme alkuun?
Ympäristökatselmuksen tekeminen kädestä pitäen. Mikä on katselmustaulukko ja miten sitä käytetään? Mitä pitää tietää esimerkiksi minimikriteereistä ja pisteytyksen periaatteista?

1.10.2024 Miten meidän seurakuntamme voi hillitä ilmastonmuutosta? Kirkon energia- ja ilmastostrategia
Hiilineutraali kirkko edellyttää, että vuoteen 2030 mennessä seurakuntien kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 80 % ja loput 20 % kompensoidaan. Miten tämä tehdään käytännössä? Miten ympäristödiplomi toimii työkaluna kirkon ilmastotavoitteiden toteuttamisessa? Miten seurakunnan päästöt lasketaan? Miten päästöjä vähennetään kestävästi ja kustannustehokkaasti? Miten tämä liittyy seurakunnan kiinteistöstrategiaan? Voiko seurakunnan metsiä hoitaa sekä taloudellisesti tuottavasti että niiden hiilivarastot säilyttäen? 

15.10.2024 Minäkö muka ympäristöviestijä?
Kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa viestintä nähdään kaikkien yhteisenä tehtävänä. Hyvällä sisäisellä viestinnällä on avainmerkitys diplomiprosessin kaltaisen yhteisen hankkeen onnistumisessa. Ulospäin suuntautuvassa ympäristöviestinnässä taas seurakunnalla on valtavat mahdollisuudet toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana erityisesti paikallisesti, vahvistaa yhdessä tekemisen meininkiä ja löytää yhteinen kosketuspinta myös seurakunnan etäiseksi kokeviin. Viestinnässä omaa häntää saa ja pitääkin nostaa! Tule kuulemaan vaikuttavan ympäristöviestinnän vinkit ja ideoita suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ympäristöviestintään! 

29.10.2024 Ai koskeeko ympäristökasvatus muitakin kuin lapsia ja nuoria? Ja mikä ihmeen ympäristökasvatussuunnitelma?
Ympäristödiplomin käsikirjassa ympäristökasvatus kattaa kaikki työalat ja koko kasvun kaaren. Tällä kerralla jaossa on vinkkejä ja virikkeitä laaja-alaiseen ympäristökasvatukseen eri työalaoilla ja vertaistukea ympäristökasvatussuunnitelman tekemiseen. 

12.11.2024 Miten tämä viedään rakenteisiin? 
Miten ympäristökatselmuksen pohjalta laaditaan seurakunnan ympäristöohjelma, joka auttaa viemään kestävyys- ja ympäristönäkökulman osaksi seurakunnan johtamisen, talouden ja hallinnon vakiintuneita toimintatapoja ja arkisia käytäntöjä? Miten kestävyysnäkökulma on mahdollista huomioida esimerkiksi hankinnoissa?

Eri osioihin liittyen voidaan järjestää verkossa toteutuvia jatkotyöpajoja, joissa kyseistä osiota työstävät seurakunnat saavat konkreettista tukea toisiltaan ja asiantuntijoilta. Työpajojen teemoina voivat olla esimerkiksi ympäristökatselmuksen tekeminen, hiilijalanjäljen laskenta, ympäristökasvatus- ja ympäristöviestintäsuunnitelman tai seurakunnan ympäristösuunnitelman tekeminen. 

Tiedustelut:
koulutukset@step.fi