Perhelähtöinen seurakunta 

2.9.2024 - 15.11.2024
Järvenpää
Erityiskoulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
02.08.2024
Laajuus opintopisteinä: 5
Koulutukset vuosittain: 2024

Koulutuksen kuvaus

Orientoiva tehtävä, 5 lähiopiskelupäivää, kirjallisuutta, kehittämistehtävä

I jakso 2.-4.9.2023, II jakso 14.-15.11.2024
STEP-koulutus, Järvenpää

Mitkä ovat seuraavat askeleet, jotta seurakunta voisi olla entistä perhelähtöisempi? Kenen näkökulmasta perhetoimintaa tulee kehittää muutosten keskellä? Koulutuksessa tutkitaan ja kehitetään tapoja rakentaa seurakuntaa, jossa perheet ovat keskiössä.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa

 • vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta seurakunnassa
 • soveltaa perhelähtöistä työotetta omassa työssään
 • kehittää perhetoiminnan kokonaisuutta

Kohderyhmä

Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu

410

Kustannusten lisätietoja

Osallistumismaksu ei sisällä ruokailuja eikä majoitusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
I jakso: ateriat 66 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 157 €/1hh tai 122 €/2hh.
II jakso: ateriat 42 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 84 €/1hh tai 64 €/2hh

Koulutuspaikka

STEP-koulutus, Järvenpää, Järvenpääntie 640

Koulutuksen toteuttaja

STEP-koulutus

Lisätietoa

Koulutuksen sisältöjä ovat mm.

 • perhelähtöisyys seurakunnan itseymmärryksessä
 • seurakunnan perhelähtöisyyden arvioiminen
 • lasten, nuorten ja perheiden mahdollisuudet toimia ja olla osallinen seurakunnassa
 • perheitä kuormittavat ja suojaavat tekijät
 • seurakunnan mahdollisuudet tukea perheitä muuttuvissa ja haastavissa elämäntilanteissa
 • seurakunnan yhteistyöverkostot ja niissä toimiminen
 • seurakunnan perhetoiminnan kokonaisuuden kehittäminen
 • Millenniaalien polut, Polku-toimintamalli ja muut ajankohtaiset hankkeet
 • Ovet auki –strategia

Koulutukseen sisältyy orientoiva tehtävä, 5 lähiopiskelupäivää, kirjallisuutta ja lähijaksojen välillä toteutettava, omasta työstä nouseva perhetoiminnan kehittämistehtävä (esim. uuden toimintamallin kokeileminen, perheiden osallisuutta vahvistavan toimintakulttuurin kehittäminen tai rakenteellinen / sisällöllinen uudistus.

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Moduulin voi liittää myös muuhun erityiskoulutukseen valinnaiseksi moduuliksi sopimalla siitä ko. erityiskoulutuksen vastuukouluttajan kanssa. (E/M). Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Tiedustelut:
koulutukset@step.fi

Peruutusehdot ja hintojen lisätiedot