Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten kohtaaminen seurakunnassa

26.8.2024 - 27.8.2024
Järvenpää
Täydentävä koulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
17.06.2024
Laajuus opintopisteinä: 1
Koulutukset vuosittain: 2024

Koulutuksen kuvaus

2 päivää + orientoiva tehtävä

Koulutuksessa tutustutaan yleisimpiin neuropsykiatrisiin häiriöihin (esimerkiksi ADHD, Touretten syndrooma, Autismin kirjon häiriöt) ja miten ne ilmenevät. Neuropsykiatriset oireet vaikuttavat mm. yksilön vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään, tunteiden säätelyyn sekä oman toiminnan ohjaukseen ja asettavat haasteita toimintaympäristön muokkaamiselle neuropsykiatrisesti oireilevalle henkilölle soveltuvaksi. Koulutus lisää ymmärrystä neuropsykiatrisesta oireilusta ja vahvistaa valmiuksia tukea neuropsykiatrisesti oireilevaa lasta ryhmässä.

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • tuntee neuropsykiatrisia oireita kuten ADHD tai autismikirjon piirteitä
  • tietää, millä tavalla nepsy-oireisten lasten vuorovaikutusta voi tukea ryhmätoiminnassa

Kohderyhmä

Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu

210

Kustannusten lisätietoja

Osallistumismaksu ei sisällä ruokailuja eikä majoitusta. Lähijakson ateriat 42 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 84 €/1hh tai 64 €/2hh. Oikeus muutoksiin pidätetään. 

Koulutuspaikka

STEP-koulutus, Järvenpää, Järvenpääntie 640

Koulutuksen toteuttaja

STEP-koulutus

Lisätietoa

Miten kohdata nepsy-oireinen lapsi ja hänen perheensä? Miten voit ennakoida haastavia tilanteita ja tukea nepsy-piirteisten lasten osallistumista toimintaan?

Koulutuksen sisältöjä

  • tietoa neuropsykiatrisista oireista ja oireyhtymistä
  • käytännön keinoja nepsy-piirteitä omaavien lasten ja nuorten vuorovaikutuksen ja ryhmätoiminnan ohjaamiseen

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatus- ja alakouluikäisten lasten kanssa työskenteleville.

Kouluttajana Sanna Välitalo, varhaiskasvatuksen opettaja, erityisluokanopettaja ja neuropsykiatrinen valmentaja

Tiedustelut:

koulutukset@step.fi

Peruutusehdot ja hintojen lisätiedot