Luonto kumppanina – luontolähtöiset työtavat, webinaarisarja 

16.1.2024 - 12.11.2024
Verkkokoulutus
Täydentävä koulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
09.01.2024
Laajuus opintopisteinä: 0,5
Koulutukset vuosittain: 2024

Koulutuksen kuvaus

Miten luontoympäristöjä voi hyödyntää omassa työssä? Mitä tarkoitetaan luontolähtöisillä työtavoilla? Miten ne soveltuvat seurakunta- ja järjestötyöhön?

Koulutuksessa tutustut luontolähtöisiin työtapoihin ja niiden soveltamismahdollisuuksiin erilaisten asiakasryhmien kanssa.

Koulutuspäivät
klo 12.30–14.30
16.1.2024, 13.2.2024, 12.3.2024, 9.4.2024,
10.9.2024, 8.10.2024 ja 12.11.2024

Osaamistavoitteet

Osallistuja

 • tunnistaa luontosuhteen merkityksen ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja spiritualiteetille.
 • tuntee luontolähtöisten työtapojen ja luontohengellisyyden lähtökohtia ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä erilaisten asiakasryhmien kanssa.

Kohderyhmä

Diakonit ja diakonissat, lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat, lastenohjaajat

Osallistumismaksu

100

Koulutuksen toteuttaja

STEP-opintokeskus yhteistyössä Kirkkohallituksen ja Sininauhaliiton kanssa

Lisätietoa

Tämä webinaarisarja on itsenäinen osa laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluvat verkkoluentojen lisäksi työpajatyöskentelyt. Jos olet kiinnostunut laajemmasta toteutuksesta, tutustu koulutukseen: Luonto kumppanina – luontolähtöisiä työtapoja kokeilemaan.

Luonnon merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, myös spiritualiteetille, tunnistetaan nykyisin yhä paremmin. 

Luontoympäristössä toimiminen muuttaa sekä asiakassuhteen että ryhmän dynamiikkaa ja tarjoaa uusia vapaaehtoisuuden mahdollisuuksia. Luontolähtöiset toimintatavat vahvistavat osallisuutta, toipumista ja toivoa. Toisaalta luonnossa tapahtuvaan toimintaan voi liittyä myös pohdintaa vaativia kysymyksiä, kuten saavutettavuus. 

Webinaarisarjassa teemaa lähestytään neljästä näkökulmasta:

 1. Ihminen on osa luomakunnan kokonaisuutta ja täysin riippuvainen siitä.
  Yksilöinä ja yhteisöinä meidän on suunnattava pois ihmiskeskeisyydestä kohti luomakuntakeskeisyyttä. 
 1. Luonto ihmisen toimintakykyä, osallisuutta ja toivoa vahvistavana tekijänä.
  Vaikka ihminen olisi elämäntilanteensa puolesta esim. pitkäaikaistyötön ja mielenterveyskuntoutuja, hän voi olla myös kasvien ja lintujen tuntija, kalastuksen osaaja ja hyönteishotellien rakentaja. Luonto on ihmisen kumppani hänen toipumisessaan ja kasvussaan. 
 1. Luontolähtöinen toimintatapa mahdollistaa työntekijän roolin muutoksen asiakastyössä.
  Uudenlainen lähestymistapa mahdollistaa sen, että työntekijä voi siirtyä asiakastyössä hieman sivummalle, tehdä tilaa asiakkaan oman luontosuhteen vahvistumiselle ja antaa luonnon auttaa ja hoitaa.
 1. Kumppanuus luonnon kanssa merkitsee tasavertaista ja kunnioittavaa suhdetta luomakuntaan ja huolenpitoa siitä.
  Luontoon ei voida suhtautua vain hyödynnettävänä resurssina, vaan toimintaan on sisäänrakennettuna eettinen ulottuvuus, vastuu ympäristön hyvinvoinnista sekä globaalisti että paikallisesti. Tästä näkökulmasta katsottuna luonnon hyvinvoinnista huolehtiminen on sekä tärkeä eettinen periaate että voimaannuttavaa ihmiselle.

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta luontolähtöisisten menetelmien käyttämisestä. Koulutuksessa luontolähtöisen toiminnan haasteita ja mahdollisuuksia tarkastellaan erityisesti laajasti ymmärretyn diakonisen työotteen ja diakonisten asiakasryhmien näkökulmasta, työalasta tai toimintaympäristöstä riippumatta. 

Koulutuskerrat sisältävät tieto- ja tutkimuslähtöisen osion, menetelmäosion ja esimerkkejä toimivista käytännöistä seurakunnista ja järjestöistä. 

Koulutuskertojen ajankohdat ja aiheet: 

16.1. Aloitus ja johdanto: Luontolähtöisen toiminnan historia ja tutkimusperusta. Asiantuntija, Tuomo Salovuori
Mitä luontolähtöisyys on käytännössä seurakunnissa ja järjestöissä jo nyt. 

13.2. Miten kumppanuus luomakunnan kanssa vaikuttaa teologiaan ja hengellisyyteen? Pauliina Kainulainen 

12.3. Miten luonto toimii kumppanina henkilökohtaisessa sielunhoidossa, hengellisessä ohjauksessa ja työnohjauksessa? Asiantuntija, Jussi Holopainen 

9.4. Miten luonto toimii kumppanina erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille? Eläinavusteiset menetelmät ja vauvojen metsäkylpy. Asiantuntija vahvistetaan myöhemmin. 

10.9. Miten luonto toimii kumppanina identiteetin uudelleen rakentamisessa ja mahdollistaa uusia vapaaehtoisuuden muotoja? Kuntouttava kalastus- ja erätoiminta. Asiantuntija vahvistetaan myöhemmin. 

8.10. Miten luonto toimii kumppanina luopumisen, kuoleman ja surun käsittelyssä? Asiantuntija vahvistetaan myöhemmin. 

12.11. Luonto kumppanina neljänä vuodenaikana, luontolähtöisen toiminnan vuosikello ja verkostot. Asiantuntija, Tuomo Salovuori 

Tiedustelut:
koulutukset@step.fi

Peruutusehdot ja hintojen lisätiedot