Bibliodraamaohjaajakoulutus 

18.9.2024 - 10.12.2025
Järvenpää
Täydentävä koulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
12.08.2024
Laajuus opintopisteinä: 20
Koulutukset vuosittain: 2024

Koulutuksen kuvaus

Haluatko vahvistaa ja monipuolistaa Raamatun käyttöä työssäsi? Bibliodraamaohjaajakoulutus tuottaa osaamisen bibliodraamaryhmän ohjaamiseen, rikastuttaa Raamatun käyttöä saarnassa ja hartauksissa sekä syventää eksegeettisen tiedon hyödyntämistä.

8 x 3 päivän lähiopiskelujaksoa, oppimistehtäviä, kirjallisuutta sekä harjoittelua

Lähiopiskelujaksot:

1. jakso 18.-20.9.2024
2. jakso 18.-20.11.2024

3. jakso 15.-17.1.2025
4. jakso 17.-19.3.2025
5. jakso 14.-16.5.2025

6. jakso 18.-20.8.2025
7. jakso 22.-24.10.2025
8. jakso 8.-10.12.2025 ​

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • osaa ohjata itsenäisesti erilaisia bibliodraamatyöskentelyjä.
  • osaa soveltaa bibliodraamaa monipuolisesti työssään.
  • osaa hyödyntää raamattutietoa ohjaamisessa ja kehittää Raamatun käyttöä omassa työssään.
  • tuntee rooliteorian, roolityöskentelyn ja ryhmän toiminnan perustiedot.

Kohderyhmä

Diakonit ja diakonissat, kanttorit, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu

1150

Kustannusten lisätietoja

Osallistumismaksu ei sisällä ruokailuja eikä majoitusta. Yhden koulutusjakson ateriapaketti on 66 €, majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 122 €/2 hh tai 157 €/1 hh

Koulutuspaikka

STEP-koulutus, Järvenpää, Järvenpääntie 640

Koulutuksen toteuttaja

STEP-opintokeskus

Lisätietoa

Koulutuksen sisältöjä:

  • Opetusharjoittelu ja teoriaopetus lähijaksoilla.
  • Ryhmäprosessin, ohjaajan osaroolien, ohjaustaitojen ja etiikan sekä oman henkilökohtaisen kasvun merkityksen tarkastelu ja näiden merkityksen ymmärtäminen bibliodraaman ohjaamisessa.
  • Bibliodraamamenetelmien, kehotyöskentelyn, kuvallisen ilmaisun ja eksegetiikan hyödyntäminen työskentelyissä̈
  • Tutustuminen alan kirjallisuuteen ja etätehtävät lähijaksojen väleissä.
  • Ohjausharjoittelu ja loppuraportti omassa työssä̈ toteutetusta bibliodraamatyöskentelystä.

Osallistujalla tulee olla kokemusta bibliodraamaryhmään osallistumisesta ja riittävä raamattutiedon tuntemus tai sitoutuminen näiden hankkimiseen koulutuksen aikana. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan ennen valintaa.

Koulutukseen sisältyy 8 x 3 päivän lähiopiskelujaksoa, jotka sijoittuvat n. 1,5 vuoden ajalle. Koulutus sisältää oppimistehtäviä, kirjallisuutta sekä harjoittelua. Ohjausharjoittelua on sekä lähiopiskelujaksoilla että etäopiskelujaksoilla omassa työssä. Lähijaksoilla harjoitteluun sisältyy kouluttajien antama työnohjaus. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti.

Tiedustelut koulutuksen sisällöstä ja haastattelut:
Eva-Lisa Lindström, evalisalindstrom@gmail.com tai Mika Lahtinen, mika.lahtinen@sana.fi
Muut koulutukseen liittyvät asiat: Satu Reinikainen satu.reinikainen@step.fi

i

Tiedustelut:
Eva-Lisa Lindström

Mika Lahtinen

Peruutusehdot ja hintojen lisätiedot