Suru ja ero lasten ja nuorten elämässä

14.9.2022 - 31.3.2023
Järvenpää
Erityiskoulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
12.08.2022
Laajuus opintopisteinä: 5
Koulutukset vuosittain: 2022

Koulutuksen kuvaus

8 lähiopiskelupäivää (3+2+3), harjoittelua omassa työssä, orientoiva tehtävä, kehittämistehtävä, kirjallisuutta

I jakso 14.-16.9.2022, II jakso 21.-22.11.2022, III jakso 29.-31.3.2023

Elämän kriisikohdissa lapsi ja nuori hyötyy niin vertaistuesta kuin ammatillisen rinnalla kulkijan kuuntelemisen taidoista. Koulutuksessa tutustutaan kriisien ja traumojen käsittelyyn sekä ero- ja sururyhmien ohjaamisen perusteisiin.

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • osaa soveltaa kriisi- ja traumatietoa omassa työssään ja paikkakuntansa yhteistyöverkostoissa.
  • osaa tukea lasta ja nuorta erilaisissa kriisitilanteissa.
  • osaa suunnitella ja toteuttaa lasten ja nuorten ero- ja sururyhmiä.

Kohderyhmä

Diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu

490

Kustannusten lisätietoja

Osallistumismaksu ei sisällä ruokailuja eikä majoitusta.
I ja III jakson ateriapaketti 35 €, majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 122 €/2 hh tai 152 €/1 hh. II jakson ateriapaketti 22 €, majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 61 €/2 hh tai 81 €/1 hh

Koulutuspaikka

STEP-koulutus, Järvenpääntie 640, 04400 JÄRVENPÄÄ

Koulutuksen toteuttaja

STEP-koulutus

Lisätietoa

Sisältö:

  • kriisin ja trauman vaiheiden perusteet
  • erilaiset kriisit lapsen ja nuoren kokemuksena
  • lapsen ja nuoren psykososiaalinen tuki
  • perheen ja vanhempien tukeminen
  • vertaisryhmän sisältöjä ja ohjaamisen kysymyksiä ero- ja sururyhmissä
  • erilaisia toiminnallisia menetelmiä surun aiheuttamien tunteiden läpikäymiseen

Koulutuksen kokonaisuus: 8 lähiopiskelupäivää, asiantuntijaluentoja, toiminnallisia menetelmiä sekä yksilö- ja ryhmätyöskentelyjä, ohjaamisen harjoittelua omassa työssä, orientoiva tehtävä, kehittämistehtävä ja kirjallisuutta. Kehittämistehtäviä ohjataan verkossa.

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista: evl.fi/erityiskoulutukset.

Tiedustelut:

Peruutusehdot ja hintojen lisätiedot