Sielunhoidollinen kohtaaminen kasvatuksessa

25.9.2024 - 29.11.2024
Järvenpää
Erityiskoulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
26.08.2024
Laajuus opintopisteinä: 5
Koulutukset vuosittain: 2024

Koulutuksen kuvaus

Ennakkotehtävä, 5 lähipäivää, kehittämistehtävä

I jakso 25.-27.9.2024, II jakso 28.-29.11.2024 STEP-koulutus, Järvenpää

Tarvitsetko työssäsi enemmän osaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen ja sielunhoitoon? Syvenny sielunhoitosuhteen mahdollisuuksiin lapsen ja nuoren kasvun tukemisessa. Pohdi omaa kasvuasi ja identiteettiäsi sielunhoitajana.

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • osaa toimia kuuntelijana ja sielunhoitajana lasten ja nuorten parissa ja osaa kehittää sielunhoidollista työotetta
  • osaa jäsentää omaa sielunhoitokäsitystään ja identiteettiään sielunhoitajana suhteessa kirkon kasvatustoimintaan
  • tunnistaa ja osaa soveltaa auttamisen rajoja ja sielunhoidon eettisiä periaatteita

Kohderyhmä

Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu

410

Kustannusten lisätietoja

Osallistumismaksu ei sisällä ruokailuja eikä majoitusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

I jakso: ateriat 66 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 157 €/1hh tai 122 €/2hh. 
II jakso: ateriat 42 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 84 €/1hh tai 64 €/2hh

Koulutuspaikka

STEP-koulutus, Järvenpää, Järvenpääntie 640

Koulutuksen toteuttaja

STEP-koulutus

Lisätietoa

Koulutuksen sisältöjä ovat

  • sielunhoitosuhde lapsen ja nuoren kasvun tukena
  • sielunhoidollisen kohtaamisen suunnittelu ja toteutus
  • oman työn sielunhoitotilanteet
  • sielunhoito kahden kesken, pienryhmissä ja yhteisöllisesti
  • kasvuni sielunhoitajana (elämänkokemukset, oma persoona, ammatillinen osaaminen)
  • hengellisyys sielunhoidossa
  • sielunhoidon etiikka (mm. vaitiolovelvollisuus, valtaan liittyvät kysymykset, hoitoon ohjaaminen).

Koulutuksen ennakkotehtävässä pohditaan lasten ja nuorten sielunhoitoa omassa työssä peilaten työn näkökulmia suhteessa johonkin sielunhoitoon liittyvään kirjaan.

Kolmen ensimmäisen lähipäivän aikana prosessoidaan yhdessä sielunhoidon kysymyksiä liittyen taitoihin ja keinoihin, erilaisiin näkemyksiin sekä etiikkaan. Läsnä on koko ajan teema siitä, mitä tarkoittaa olla sielunhoitajana kasvavan lapsen tai nuoren lähellä.

Lähijaksojen väliin kuuluvassa kehittämistehtävässä kehitetään omaa ammattitaitoa sielunhoidossa. Kehittämistehtävään liittyy perehtymistä kirjallisuuteen.

Toisella lähijaksolla syvennetään koulutuksen sisältöjä mm. kehittämistehtävien prosessoinnin kautta.

Koulutus on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset

Koulutuksen nimi oli aiemmin Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä sekä Sielunhoito ja keskusteluapu kasvatustyössä.

Tiedustelut:

koulutukset@step.fi

Peruutusehdot ja hintojen lisätiedot