Kouluyhteistyön kehittäminen

26.9.2023 - 20.3.2024
Helsinki
Erityiskoulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
26.05.2023
Laajuus opintopisteinä: 5
Koulutukset vuosittain: 2023

Koulutuksen kuvaus

Ennakkotehtävä, 5 lähiopiskelupäivää, etäjakso, kehittämistehtävä

I jakso 26.-28.9.2023, II jakso 19.-20.3.2024

Entistä parempaa kouluyhteistyötä? Kyllä, kiitos! Tämä koulutus nostaa seurakuntasi alueellisen yhteistyön koulujen kanssa uudelle tasolle. Syvennymme haasteisiin ja visioimme koulujen tarpeen pohjalta nousevaa yhteistyötä yhdessä muiden kouluyhteistyöstä innostuneiden kollegoiden kanssa.

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • hahmottaa perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen muuttuvan toimintaympäristön ja osaa rakentaa toimivia yhteistyömalleja 
  • osaa tulkita uskonnonvapaus- ja koululainsäädäntöä ja soveltaa sitä kumppanuuden korimallin mukaisesti
  • toimii seurakunnan ja kunnan sivistystoimen välisen sopimuskäytännön mukaan ja edistää paikallista sopimusprosessia
  • arvioi yhteistyötä rakentavasti ja kehittää yhteistyössä koulujen kanssa vaihtoehtoisia välineitä ja tapoja toimia yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Kohderyhmä

Nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu

460

Kustannusten lisätietoja

Osallistumismaksu sisältää koulutuksen, käytettävät materiaalit sekä koulutuspäiven kahvit. Osallistujat vastaavat itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varauksista ja kuluista. Myös ateriakustannukset ja mahdolliset julkisen liikenteen kulut vierailukohteisiin maksetaan itse.

Koulutuspaikka

Kirkon talo, Eteläranta 8, Helsinki

Koulutuksen toteuttaja

STEP-opintokeskus ja Kirkkohallitus

Lisätietoa

Koulutuksen keskeisiä teemoja

  • kouluyhteistyön korimallin soveltaminen
  • seurakunta uskonnonopetuksen tukena
  • katsomus- ja uskontodialogi
  • uskonnon harjoittaminen koulussa
  • hyvinvointiyhteistyön eri muodot.

Koulutus alkaa ennakkotehtävällä ja sisältää kaksi lähijaksoa, joiden väliin sijoittuu etäjakso. Koulutukseen sisältyy etäjakson aikana toteutettava kirjallinen kehittämistehtävä. Tehtävän tarkoitus on kehittää oman alueen kouluyhteistyötä siten, että se vastaa koko seurakunnan kouluyhteistyön tarpeisiin. Kehittämistehtävän tiimoilta tuet olemaan yhteydessä niin seurakunnan kuin koulujen toimijoihin. Lähijaksoilla hyödynnetään opintokäyntejä ja asiantuntijavieraita. Kouluttajat ohjaavat etäopiskelua sähköisin välinein.

Koulutus sopii kaikille kouluyhteistyöstä vastaaville ja kehittämistyöstä kiinnostuneille. Moduuli on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) sekä Yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset

Tiedustelut:

Peruutusehdot ja hintojen lisätiedot