Askelia kestävyyteen – tulevaisuuden tekijän ABC

19.9.2024 - 31.12.2024
Verkkokoulutus
Täydentävä koulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
19.08.2024
Laajuus opintopisteinä: 3
Koulutukset vuosittain: 2024

Koulutuksen kuvaus

Miten vahvistaa kestävän tulevaisuuden ja toivon näköaloja työssä ja työyhteisössä? Kaipaatko tutkimustietoon perustuvaa kokonaiskuvaa maailmasta ja uusia näkökulmia jäsentämään ajatteluasi ja toimintaasi? Haluatko rakentaa kestävämpää tulevaisuutta erityisesti yhteisöjen tasolla ja yhdessä toisten kanssa? Tässä koulutuksessa kestävyyden kysymyksiä lähestytään tiedon, tunteiden ja toivoa vahvistavan toiminnan näkökulmista.

Yhteinen alkutapaaminen on Teams-alustalla 19.9.2024 klo 14-16. Sen jälkeen verkkokoulutus suoritetaan itsenäisesti STEP-koulutuksen Pinja-oppimisympäristössä. Kaikki verkkoluennot tallennetaan. Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä 31.12.2024.

Koulutus toteutuu saman sisältöisenä myös keväällä 2024.

Osaamistavoitteet

Osallistuja 

 • osaa hyödyntää työssään kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja.
 • tunnistaa tunteiden, osallisuuden ja maailmankatsomuksen merkityksen kestävän tulevaisuuden yhteisöllisessä rakentamisessa.
 • osaa toimia vaikuttavasti kestävän tulevaisuuden rakentajana yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kohderyhmä

Diakonit ja diakonissat, lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat

Osallistumismaksu

150

Koulutuksen toteuttaja

STEP-opintokeskus

Lisätietoa

Koulutus on suunniteltu erityisesti seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä toimivien tarpeisiin, oman työn kehittämiseen käytännössä.

Koulutus rakentuu kolmen teeman ympärille: Tieto, Tunne ja Toiminta

Tieto (1 op) 

 • Maailma, jossa elämme: toimintaympäristömme iso kuva tuoreen tutkimustiedon pohjalta: haasteita ja mahdollisuuksia. 
 • Polunpäitä kestävämpään tulevaisuuteen: kestävästä kehityksestä ekososiaaliseen sivistykseen ja kohtuutalouteen 
 • Kate Raworthin donitsimalli kestävyystyön viitekehyksenä seurakunnassa ja järjestössä 
 • Pieni kurkistus kristillisen ekoteologian ja ympäristövastuun perusteisiin 

Tunne (1 op) 

 • Miten säilytän ja ylläpidän toivoa globaalin kestävyyskriisin maailmassa? 
 • Miten voin tukea omaa ja kohtaamieni ihmisten toimintakykyä ja realistista toivoa? 
 • Ympäristötunteet ja niiden rakentava kohtaaminen. 
 • Miten viestinnän psykologiset lainalaisuudet kannattaa huomioida pyrittäessä edistämään kestävää tulevaisuutta?

Toivo ja toiminta (1 op) 

 • Miten pieni ihminen voi vaikuttaa isoihin rakenteisiin? 
 • Miten voin toimia omassa työssäni ja lähiyhteisössäni, yhdessä toisten kanssa, kestävän tulevaisuuden rakentajana ja toivon ylläpitäjänä? 
 • Vaikuttavan ympäristökasvatuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteita ja hyväksi havaittuja toimintatapoja. 

Verkkokoulutuksessa on sekä kaikille yhteisiä sisältöjä että mahdollisuus soveltaa opittua omaan toimintaympäristöön, oman asiakasryhmän, vapaaehtoisten ja yhteistyöverkostojen kanssa yhdessä kokeillen ja kehittäen. 

Asiantuntijaluentojen ja kirjallisuuden lisäksi materiaaleissa on käytännön esimerkkejä hyvistä ja toimivista malleista. 

Opiskelutavat:

 • Verkkoluentojen ja videotallenteiden katsominen ja osallistuminen niihin liittyviin verkkokeskusteluihin oppimisalustalla 
 • Itsenäinen perehtyminen oppimisalustalle linkitettyyn kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin 
 • Omaan työhön liittyvä pieni kokeilu tai kehittämistehtävä, jossa hyödynnetään verkkokoulutuksessa opittua sekä sen jakaminen toisille 
 • Opitun reflektointi oppimispäiväkirjassa. 

Koulutuksen suoritteet, joilla oppiminen osoitetaan: 

 • Omaan työhön liittyvä pieni kokeilu tai kehittämistehtävä, jossa hyödynnetään verkkokoulutuksessa opittua sekä sen jakaminen toisille 
 • Koulutuksessa opitun kattava reflektointi oppimispäiväkirjassa. Lähteinä käytetään oppimisalustan aineistoja ja omaa kehittämistehtävää
 • Ellei työssä tapahtuva kokeilu ja kehittäminen jostain syystä ole mahdollista, sen voi korvata kirjallisuuteen ja muihin aineistoihin perustuvalla kattavalla esseellä 

Koulutuksen oppimisalustana toimii STEP-koulutuksen Pinja-oppimisympäristö, joka aukeaa opiskelijoille syyskuun alussa 2024. 

Tiedustelut:
koulutukset@step.fi

Peruutusehdot ja hintojen lisätiedot