Yhteisövalmennus, Mikkelin hiippakunta 2022-2023

20.1.2022 - 2023
Ruokolahti
Täydentävä koulutus
Laajuus opintopisteinä: 5 op
Koulutukset vuosittain: 2022

Koulutuksen kuvaus

Orientaatiopäivät työntekijöille 20.-21.1.2022
1. jakso 22.-24.4.2022
Työntekijäpäivä 25.8.2022
2. jakso 25.-27.11.2022
vuonna 2023 kaksi lähijaksoa, yksi työntekijäpäivä sekä kirkkoherrojen päivä

Yhteisövalmennus tukee yhteisöllisyyttä ja seurakuntalaisuutta paikallisseurakuntien toiminnassa. Valmennus kestää kaksi vuotta. Mukaan kutsutaan seurakunnasta 4–5 hengen ydintiimi, joka toimii keskeisissä vastuutehtävissä seurakunnallista yhteisöä rakennettaessa.

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • ymmärtää ja osaa soveltaa yhteisönrakentamisen perusprosesseja käytännön seurakuntaelämässä.
  • osaa luoda yhdessä tiimin kanssa johtoajatukset yhteisölle sekä toteuttaa niitä käytännössä.
  • ymmärtää, miten osallisuuden kokemus ihmisissä syntyy ja kykenee luomaan vapaaehtoisuutta ja luovuutta ruokkivan kulttuurin ja käytänteet.
  • tunnistaa ihmisten johtajuuspotentiaalia ja osaa valmentaa uusia vastuunkantajia.
  • osaa rakentaa yhteisön, joka ei käperry itseensä vaan tavoittaa uusia ihmisiä sekä auttaa heitä kasvamaan hengellisesti.

Kohderyhmä

Johtajat/ lähijohtajat, nuorisotyönohjaajat, papit, lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, muut
Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Mikkelin hiippakunnan seurakunnille, mutta jos tilaa jää, niin myös muista hiippakunnista otetaan seurakuntia mukaan.

Osallistumismaksu

375 € / jakso/tiimi. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Kustannusten lisätietoja

Osallistumismaksu ei sisällä ruokailuja eikä majoitusta.
Täysihoito: I jakso 70 €/2 hh tai 90 €/1 hh, muut jaksot 130 €/2hh/jakso tai 165 €/1 hh/jakso.

Osallistumismaksu 4 x 375 sisältää myös orientaatiopäivät, työntekijäpäivät ja kirkkoherrojen päivän.

Koulutuspaikka

STEP-koulutus, Opistontie 21, Ruokolahti

Koulutuksen toteuttaja

Kirkkopalvelut ry / STEP-koulutus, Mikkelin hiippakunta ja Hengen uudistus kirkossamme ry

Lisätietoa

Yhteisönrakentaminen voi liittyä olennaisesti jumalanpalveluselämän kehittämiseen, mutta valmennus kehittää myös monenlaisia muita jäsenlähtöisiä ja yhteisöllisiä seurakunnan toimintoja. Olennaista valmennuksen toteuttamisessa on, että mukana on sekä seurakunnan työntekijä / työntekijöitä että muita vastuunkantajia.

Valmennus koostuu lähijaksoista sekä väliajan tehtävistä. Valmennukseen otetaan yhteensä 10 tiimiä, joiden toivotaan sitoutuvan valmennukseen koko ajaksi. Valmennuksen ajaksi on mahdollista saada tiimille oma mentori.

Tiedustelut:
Ari Tähkäpää

Johanna Sandberg
johanna@hengenuudistus.fi

Tutustu myös peruutusehtoihin.