Vuorovaikutusta verkossa

15.1.2024 - 29.1.2024
Verkkokoulutus
Täydentävä koulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
02.01.2024
Laajuus opintopisteinä: 0,5
Koulutukset vuosittain: 2024

Koulutuksen kuvaus

15.1.2024, 22.1.2024 ja 29.1.2024 klo 12–16 verkko

Verkkoympäristöissä on tärkeä toimia hyvää vuorovaikutusta ja osallisuutta rakentaen. Tule oppimaan erilaisia tapoja luoda yhteyttä ja turvallisempaa tilaa verkossa toimiessa! 

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa rakentaa vuorovaikutusta ja osallisuutta verkkoympäristöissä toteutuvassa toiminnassa yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa sekä työyhteisössä.

Kohderyhmä

Lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu

190

Koulutuksen toteuttaja

STEP-opintokeskus

Lisätietoa

Koulutuksen sisältöjä

  • vuorovaikutusta ja osallisuutta lisäävien alustojen ja sovellusten käyttö 
  • hyvän vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja edellytykset verkossa 
  • turvallisemman tilan periaatteet
  • lapsi, nuori ja perhe digitaalisina toimijoina
  • digitaaliset työvälineet työn suunnittelussa ja hallinnassa

Koulutus toteutetaan kolmen kerran kokonaisuutena verkossa (á 4 h). Koulutus sisältää lisäksi itsenäisesti suoritettavia etätehtäviä. Koulutukseen osallistutaan omalta tietokoneelta, jossa on toimiva mikrofoni ja kamera.  Koulutus soveltuu myös vuorovaikutuksen kehittämiseen työtiimeissä ja -yhteisöissä.

Tiedustelut:
koulutukset@step.fi

Peruutusehdot ja hintojen lisätiedot