Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

5.10.2021 - 30.10.2022
Järvenpää
Ammatillisen oppilaitoksen koulutustarjonta
Ilmoittautuminen päättyy:
15.09.2021
Laajuus osaamispisteinä: 180 osp
Koulutukset vuosittain: 2021

Koulutuksen kuvaus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto innostaa tarkastelemaan omaa työtä ja arvioimaan sitä ohjaavia tekijöitä uudelleen. Koulutus tuottaa osaamista tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä työn sisällön ja merkityksen uudistamiseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Innovaattori-valmennuksen kautta hankit osaamista tiimityöskentelyyn ja yhteisen tavoitteen jäsentämiseen toiminnaksi ja helpommin saavutettaviksi palveluiksi.​

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa

  • kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja.
  • hyödyntää monipuolisesti tietoa ympäristöstä ja ennakoida muutoksia.
  • toimia asiakaslähtöisesti kehittämistehtävässään.
  • edistää organisaationsa näkyvyyttä ja brändiä.
  • ​tuotteistaa palveluja.
  • Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suoritettuasi osaat toimia työyhteisön uudistajana ja suunnannäyttäjänä.

Kohderyhmä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu hyvin sekä seurakuntien että järjestöjen tuotteiden tai palvelujen parissa toimiville henkilöille, alan esimiehille ja projektipäälliköille.

Koulutuspaikka

STEP-koulutus, Järvenpään kampus, Järvenpääntie 640

Koulutuksen toteuttaja

Kirkkopalvelut ry / STEP-koulutus

Tutkinnon perusteet

Koulutuksen aikana voit kehittää omaa tehtävääsi, viedä käytäntöön uusia ohjeistuksia tai parantaa meneillään olevaa toimintaa palvelemaan paremmin asiakkaitasi.
Koulutuksesta hankit osaamista erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen luomiseen tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Lähtökohtana on aina oman vastuualueen kehittäminen asiakastuntemuksen, tuotteistamisen ja prosessien suunnittelun avulla.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työelämässä oppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–1,5 vuotta. Koulutuksessa on lähiopetusta 10-12 pv.
Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikanedustajat yhdessä. Erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Tutkinto ja koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Lisätietoa

Lue lisää Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta

Tiedustelut: