Sielunhoito ja keskusteluapu kasvatustyössä

13.9.2023 - 28.11.2023
Järvenpää
Erityiskoulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
15.06.2023
Laajuus opintopisteinä: 5
Koulutukset vuosittain: 2023

Koulutuksen kuvaus

Ennakkotehtävä, 5 lähiopetuspäivää, kehittämistehtävä

I jakso 13.-15.9.2023, II jakso 27.-28.11.2023

Tarvitsetko työssäsi enemmän osaamista lasten ja nuorten keskusteluapuun ja sielunhoitoon? Syvenny sielunhoitosuhteen mahdollisuuksiin lapsen ja nuoren kasvun tukemisessa. Pohdi lisäksi omaa kasvuasi ja identiteettiäsi sielunhoitajana.

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • osaa toimia kuuntelijana ja sielunhoitajana varhaisnuorten ja nuorten parissa ja osaa kehittää sielunhoidollista työotetta
  • osaa jäsentää omaa sielunhoitokäsitystään ja identiteettiään sielunhoitajana suhteessa kirkon kasvatustoimintaan
  • tunnistaa ja osaa soveltaa auttamisen rajoja ja sielunhoidon eettisiä periaatteita

Kohderyhmä

Diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, papit

Osallistumismaksu

390

Kustannusten lisätietoja

Osallistumismaksu ei sisällä ruokailuja eikä majoitusta. Ensimmäisen jakson ateriapaketti 42 €, majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 128 €/2 hh tai 158 €/1 hh. Toisen jakson ateriapaketti 32 €, majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 65€/2 hh tai 86 €/1 hh. Oikeus muutoksiin pidätetään. 

Koulutuspaikka

STEP-koulutus, Järvenpää, Järvenpääntie 640

Koulutuksen toteuttaja

STEP-opintokeskus

Lisätietoa

Koulutuksen sisältöjä ovat 

  • sielunhoitosuhde lapsen ja nuoren kasvun tukena 
  • keskusteluavun suunnittelu ja toteutus
  • oman työn sielunhoitotilanteet 
  • sielunhoito kahden kesken, pienryhmissä ja yhteisöllisesti 
  • kasvuni sielunhoitajana (elämänkokemukset, oma persoona, ammatillinen osaaminen) 
  • hengellisyys sielunhoidossa 
  • sielunhoidon etiikka (mm. vaitiolovelvollisuus, valtaan liittyvät kysymykset, hoitoon ohjaaminen). 

Koulutuksen ennakkotehtävässä pohditaan varhaisnuorten ja nuorten sielunhoitoa omassa työssä peilaten työn näkökulmia suhteessa johonkin sielunhoitoon liittyvään kirjaan. 

Kolmen ensimmäisen lähipäivän aikana prosessoidaan yhdessä sielunhoidon kysymyksiä liittyen taitoihin ja keinoihin, erilaisiin näkemyksiin sekä etiikkaan. Läsnä on koko ajan teema siitä, mitä tarkoittaa olla sielunhoitajana kasvavan lapsen tai nuoren lähellä. 

Lähijaksojen väliin kuuluvassa kehittämistehtävässä kehitetään omaa ammattitaitoa sielunhoidossa. Kehittämistehtävään liittyy perehtymistä kirjallisuuteen. 

Toisella lähijaksolla syvennetään koulutuksen sisältöjä mm. kehittämistehtävien prosessoinnin kautta. 

Koulutus on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset

Koulutuksen nimi oli aiemmin Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä.

Tiedustelut:
koulutukset@step.fi

Peruutusehdot ja hintojen lisätiedot