Polun työvälineet johtamisessa ja fasilitoinnissa

17.10.2022 - 25.11.2022
Järvenpää
Täydentävä koulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
16.09.2022
Laajuus opintopisteinä: 3 op
Koulutukset vuosittain: 2022

Koulutuksen kuvaus

2+2 lähiopetuspäivää, orientoiva tehtävä, jaksojen väliin sijoittuva tehtävä omassa työyhteisössä, kirjallisuutta

I jakso 17.-18.10.2022, II jakso 24.-25.11.2022

Miten luomme edellytykset aktiiviselle toimijuudelle ja seurakuntayhteydelle? Kuinka organisoimme Polkuun perustuvaa kehittämistyötä yhteisössämme? Ota haltuun johtamisen ja fasilitoinnin Polku-työvälineet ja innosta niiden avulla seurakuntasi mukaan!

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • tuntee erilaisia työyhteisössä ja oman työn organisoinnissa käytettäviä Polku-mallin soveltamiseen kehitettyjä työvälineitä.
  • osaa ohjata ja innostaa työyhteisöä ja seurakuntalaisia Polku-mallin käyttöönotossa.

Kohderyhmä

Johtajat ja lähijohtajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu

380 €

Kustannusten lisätietoja

Osallistumismaksu ei sisällä ruokailuja eikä majoitusta.
Yhden jakson ateriapaketti 22 €, majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 61 €/2 hh tai 81 €/1 hh

Koulutuspaikka

STEP-koulutus, Järvenpää, Järvenpääntie 640

Koulutuksen toteuttaja

Kirkkopalvelut ry / STEP-koulutus ja Lasten ja nuorten keskus ry

Lisätietoa

Ennen koulutusta osallistujan tulee olla perehtynyt Polku-toimintamalliin ja sen materiaaleihin sekä Ovet auki -strategiaan.

Sisältö:
Tutustumme erilaisiin Polku-mallin puitteissa kehitettyihin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen työvälineisiin ja toimintamalleihin.

Näkökulmina ovat mm.

  • seurakuntalaiset avaintoimijoina
  • yhteisjohtaminen ja -oppiminen
  • muutoksen ohjaaminen ja johtaminen
  • sitouttaminen ja vaikuttaminen
  • työalojen yhteinen työ
  • projektiohjaus

Polku-malli tarkastelee seurakuntaa kokonaisuutena. Sen avulla voidaan mahdollistaa seurakuntalaisten toiminta ja kohdentaa yhteisön voimavarat siten, että seurakuntayhteys voi toteutua kaikissa ikävaiheissa. Polku-malli rakentuu aina seurakunnan omista lähtökohdista käsin, yhteisiä tukimateriaaleja ja -toimintoja hyödyntäen.

Tutustu myös peruutusehtoihin.