Luontolähtöiset menetelmät ja luontohengellisyys

30.3.2022 - 7.9.2022
Pieksämäki
Täydentävä koulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
01.03.2022
Laajuus opintopisteinä: 5 op
Koulutukset vuosittain: 2022

Koulutuksen kuvaus

3+2 lähiopetuspäivää, reflektoiva orientaatiotehtävä, kirjallisuutta

I jakso 30.3.-1.4.2022, II jakso 6.-7.9.2022

Luonnon merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, myös spiritualiteetille, tunnistetaan nykyisin yhä paremmin. Seurakuntatyössä luontoympäristöjä on hyödynnetty pitkään. Muun muassa koronapandemian ajan poikkeusolot herättivät kuitenkin uudella tavalla huomaamaan paitsi luonnon merkityksen henkilökohtaiselle hyvinvoinnille, myös sen tarjoamat ammatilliset mahdollisuudet. Luontoympäristö tarjoaa mahdollisuuksia työn uudenlaiseen jäsentämiseen.

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • tuntee luontolähtöisten menetelmien taustalla olevat tutkimukselliset ja eettiset lähtökohdat.
  • osaa käyttää luontolähtöisiä menetelmiä omassa työssään rohkeasti kokeillen ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
  • tuntee kristillisen ekoteologian ja luontohengellisyyden lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä.
  • tunnistaa kokonaisvaltaisen luontosuhteen merkityksen omalle spiritualiteetilleen ja ammatillisuudelleen.
  • hahmottaa ekologisen vastuun ja vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa työssään ja toimintaympäristössään.

Kohderyhmä

Diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat, papit, lähetys- ja kansainvälinen työ

Koulutus on suunniteltu niin, että se tarjoaa konkreettisia välineitä erityisesti kirkon ja kristillisten järjestöjen diakonisessa asiakastyössä toimiville, mutta se soveltuu kaikille ammattiryhmille kirkossa ja järjestöissä.

Osallistumismaksu

350 €

Kustannusten lisätietoja

Lisäksi täysihoito 2 hh:ssa 295 €/yhteensä molemmat lähijaksot, lisähinta 1hh 40 €/vrk
Huom. Osallistujat tekevät majoitusvaraukset itse suoraan Partaharjukeskukseen: myynti@partaharjukeskus.fi. Varausta tehdessäsi muista mainita, mihin koulutukseen olet osallistumassa.

Koulutuspaikka

Partaharjukeskus, Partaharjuntie 361, Partaharju

Koulutuksen toteuttaja

Kirkkopalvelut ry / STEP-opintokeskus ja Sininauhaliitto

Tutustu ohjelmaan

Lisätietoa

Sisältö:

  • Luontolähtöisten menetelmien (Green care) tutkimusperustaiset, teoreettiset ja eettiset lähtökohdat
  • Luontolähtöiset menetelmät käytännössä ja niiden soveltamismahdollisuudet kirkon työssä, (erityisesti diakonian tms. asiakastyössä).
  • Ekoteologian ja luontohengellisyyden ajankohtaiset suuntaukset ja niiden anti työntekijän spiritualiteetille, ammatillisuudelle ja kristilliselle ympäristövastuulle käytännössä.

Tässä koulutuksessa perehdyt luontolähtöisiin menetelmiin (Green Care) ja opit soveltamaan niitä omassa työssäsi. Koulutuksessa sinulla on mahdollisuus syventää omaa luontosuhdettasi ja kokemusta luonnon merkityksestä ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja spiritualiteetille.

Koulutuksen lähijaksot toteutetaan Partaharjukeskuksessa Pieksämäellä, mikä mahdollistaa kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen luontoympäristöä hyödyntäen.

Koulutus rakentuu omaa luontosuhdetta reflektoivasta orientaatiotehtävästä, kahdesta lähijaksosta asiantuntijaluentoineen ja ryhmätyöskentelyineen sekä etäjakson työskentelystä, jossa opittua kokeillaan ja sovelletaan omassa työympäristössä. Etäjakson aikana työskentelyä tukee verkossa toteutuva ohjaus, kirjallisuus, pienryhmätapaamiset (2 kertaa etäjakson aikana). Opittua ja sen merkitystä koostetaan vapaamuotoisessa loppureflektiossa, jonka toteutustavan opiskelija voi valita itse (essee, podcast, video tms.)

Kouluttajat ja asiantuntijat: kehittäjä Tuomo Salovuori, Sininauhaliitto ja Green Care Finland, TT, tietokirjailija, pastori Pauliina Kainulainen ja kestävän kehityksen kouluttaja, Jari Visto, STEP-opintokeskus
Lisäksi hyödynnetään seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden asiantuntemusta ja käytännön esimerkkejä

Tiedustelut:
Jari Visto


Tutustu myös peruutusehtoihin.