Luonto kumppanina. Luontolähtöiset työtavat, hengellisyys ja ympäristövastuu

21.3.2023 - 31.8.2023
Pieksämäki
Täydentävä koulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
13.02.2023
Laajuus opintopisteinä: 4
Koulutukset vuosittain: 2023

Koulutuksen kuvaus


1. jakso 21.–23.3.2023 Partaharjukeskus, Pieksämäki
2. jakso 30.–31.8.2023 verkko, Teams

Luonnon merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, myös spiritualiteetille, tunnistetaan nykyisin yhä paremmin.

Tässä koulutuksessa perehdymme luontoavusteisiin menetelmiin (Green Care), luontolähtöiseen hengellisyyteen ja ajankohtaiseen ekoteologiaan sekä teoriassa että käytännössä. Näiden antia ja käyttökelpoisuutta tarkastellaan erityisesti diakoniatyön näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Osallistuja

 • Tunnistaa kokonaisvaltaisen luontosuhteen merkityksen spiritualiteetille ja ammatillisuudelle
 • Tuntee luontolähtöisten menetelmien (Green Care) taustalla olevat tutkimukselliset ja eettiset lähtökohdat ja osaa hyödyntää aihepiiriin liittyvää aineistoa tehden perusteltuja valintoja
 • Tuntee kristillisen ekoteologian, luontohengellisyyden kirkon ympäristövastuun lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä diakonisessa työssä
 • Kehittää luontolähtöisiä toimintatapoja yhdessä asiakkaiden, vapaaehtoisten ja yhteistyöverkostojen kanssa
 • Hahmottaa ekologisen vastuun ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa toimintaympäristössään.

Kohderyhmä

Diakonit ja diakonissat, lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu

350

Kustannusten lisätietoja

Osallistumismaksu ei sisällä ruokailuja eikä majoitusta. Osallistujat varaavat itse majoituksen ja ruokailut.

I jakson täysihoito 231 €/2hh. Lisähinta 1hh 40 €/vrk. Majoitusvaraukset 13.2. mennessä suoraan Partaharjukeskukseen: myynti@partaharjukeskus.fi. Muista mainita, mihin koulutukseen olet osallistumassa. Ilmoita myös laskutusosoitteesi.

Jos haluat sopia poikkeavista majoitus- tai ruokailujärjestelyistä (esim. pelkät ateriat), sovi niistä suoraan Partaharjukeskuksen kanssa. Vaikka majoittuisit muualla, ilmoittaudu kuitenkin Partaharjulle ruokailuvarauksia varten.

Koulutuspaikka

I jakso Partaharjukeskus, Partaharjuntie 361, Partaharju, II jakso verkko

Koulutuksen toteuttaja

STEP-opintokeskus yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa

Lisätietoa

Koulutuksen lähijaksot toteutetaan Partaharjukeskuksessa Pieksämäellä, mikä mahdollistaa kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen luontoympäristöä hyödyntäen.

Koulutus rakentuu kahdesta lähijaksosta (3+2 päivää) asiantuntijaluentoineen, ryhmäkeskusteluineen ja toiminnallisine työskentelyineen sekä etäjakson työskentelystä.

Aloitusjaksolla painottuvat tutkimustietoa hyödyntävät ja käsitteellistä pohjaa vahvistavat, mutta kuitenkin keskustelevat ja runsaasti konkreettisia esimerkkejä sisältävät asiantuntijaluennot sekä jo olemassa olevan osaamisen kokoaminen.

Etäjaksolla opittua kokeillaan ja sovelletaan omassa työympäristössä yhdessä asiakkaiden, vapaaehtoisten ja yhteistyöverkostojen kanssa. Työskentelyn tuotoksena on lähtökohtaisesti oman työn ja työyhteisön tarpeisiin räätälöity luontolähtöisen toiminnan vuosikello ja materiaalipaketti, jonka joitain osioita myös toteutetaan etäjakson aikana. Työtapojen suunnittelussa hyödynnetään tutkimuskirjallisuutta ja muita materiaaleja.

Tarkemmasta toteutustavasta sovitaan kunkin osallistujan osalta aloitusjakson päätteeksi niin, että se palvelee aidosti kunkin työtä ja työyhteisöä. Kokeilun ja kehittämisen voi tehdä myös useamman osallistujan yhteistyönä.

Etäjakson aikana työskentelyä tukee verkko-oppimisalusta materiaaleineen, oppimisalustalla tapahtuva ohjaus ja yksi tai kaksi verkossa toteutuvaa ryhmätapaamista.

Koulutuksen päätösjaksolla jaetaan opittua mahdollisuuksien mukaan toiminnallisesti osallistuen, syvennetään edelleen toiminnan käsitteellistä ja teologista taustaa, vahvistetaan verkostoa ja suunnataan tulevaan.

Koulutuksessa syntyneitä materiaaleja tallennetaan materiaalipankiksi verkkoon muidenkin käytettäväksi.

Koulutuksessa ja kokeiluissa opittua ja sen merkitystä reflektoidaan oppimispäiväkirjassa, jonka toteutustavan opiskelija voi valita itse (essee, podcast, video tms.). Oppimispäiväkirja palautetaan koulutuksen päätteeksi oppimisalustalle.

Koulutuksen sisältöjä

 • Luontolähtöisten menetelmien (Green Care) tutkimusperustaiset, teoreettiset ja eettiset lähtökohdatsekä esimerkkejä toimivista malleista (1 op)
 • Ekoteologian ja luontohengellisyyden ajankohtaiset suuntaukset ja niiden anti omalle spiritualiteetille, diakoniselle asiakas- ja vapaaehtoistyölle sekä kristilliselle ympäristövastuulle (1 op)
 • Luontolähtöiset menetelmät, luontohengellisyys ja kristillinen ympäristövastuu käytännössä: soveltaminen ja kokeilut seurakunta- ja järjestötyössä (2 op)

Koulutus on avoin kaikille kiinnostuneille, mutta tavoitteena on, että se antaa konkreettisia työvälineitä erityisesti kirkon ja järjestöjen diakonisessa asiakas- ja vapaaehtoistyössä toimiville.

Kouluttajat ja asiantuntijat:

 • Kehittäjä Tuomo Salovuori, Sininauhaliitto ja Green Care Finland
 • TT, tietokirjailija, pastori Pauliina Kainulainen
 • Kestävän kehityksen kouluttaja, Jari Visto, STEP-opintokeskus
 • Lisäksi hyödynnetään seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden asiantuntemusta ja käytännön kokemuksia

Tiedustelut:
koulutukset@step.fi

Peruutusehdot ja hintojen lisätiedot