Luonto kumppanina. Luontolähtöiset työtavat, hengellisyys ja ympäristövastuu

30.8.2023 - 31.8.2023
Verkkokoulutus
Täydentävä koulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
21.08.2023
Laajuus opintopisteinä: 0,25
Koulutukset vuosittain: 2023

Koulutuksen kuvaus

Kahden iltapäivän verkkokoulutus Teams-alustalla 30.–31.8.2023 klo 12.30–15.30.

Luonnon merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille tunnistetaan nykyisin yhä paremmin. Erilaisten asiakasryhmien kanssa luontoympäristö voi toimia kumppanina ja työtoverina, vahvistaen toimintakykyä ja osallisuutta. Luontoympäristö muuttaa ryhmän ja asiakassuhteen dynamiikkaa ja tarjoaa uudenlaisia vapaaehtoisuuden mahdollisuuksia. Ihmisinä meidän tulee ymmärtää muu luonto kumppaninamme ja toimia sen mukaisesti.

Tässä verkkokoulutuksessa tutustumme luontoavusteisiin menetelmiin (Green Care), luontolähtöiseen hengellisyyteen ja ajankohtaiseen ekoteologiaan. Näiden antia tarkastellaan ja sovelletaan erityisesti diakonisen asiakastyön näkökulmasta. Koulutuksessa jaetaan myös konkreettisia vinkkejä ja kokemuksia toimivista käytännöistä erilaisten asiakasryhmien kanssa.

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • Tunnistaa kokonaisvaltaisen luontosuhteen merkityksen hyvinvoinnille, spiritualiteetille ja asiakastyölle
  • Tuntee luontolähtöisen toiminnan (Green Care) lähtökohtia ja menetelmiä ja osaa hyödyntää niitä työssä erilaisten asiakasryhmien kanssa
  • Tuntee kristillisen ekoteologian, luontohengellisyyden ja ympäristövastuun lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä työssä erilaisten asiakasryhmien kanssa

Kohderyhmä

Seurakunnissa ja järjestöissä erilaisten asiakasryhmien kanssa sosiaalista, diakonista ja kasvatustyötä tekevät. Seurakunnissa esim. diakonit ja diakonissat, perhetyöntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat, nuorisotyönohjaajat ja papit.

Kustannusten lisätietoja

Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutuksen toteuttaja

STEP-opintokeskus yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa

Lisätietoa

Webinaarit sisältävät sekä asiantuntijaluentoja että käytännön kokemusten ja vinkkien jakamista. Webinaari-iltapäivien välissä on pieni itsenäinen toiminnallinen työskentely luontohengellisyyteen liittyen. Iltapäivien tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin ja lähetetään ilmoittautuneille.

Koulutuksen sisältöjä

  • Luontolähtöisten menetelmien (Green Care) tutkimusperustaiset lähtökohdat ja esimerkkejä toimivista käytännöistä erilaisten asiakasryhmien kanssa
  • Kristillisen ekoteologian ja luontohengellisyyden ajankohtaiset suuntaukset ja niiden anti diakoniselle asiakastyölle sekä ympäristövastuulle
  • Esimerkkejä luontolähtöisten menetelmien, luontohengellisyyden ja kristillisen ympäristövastuun soveltamisesta käytännössä seurakunta- ja järjestötyössä

Koulutus on avoin kaikille kiinnostuneille, mutta tavoitteena on, että se antaa konkreettisia työvälineitä erityisesti kirkon ja järjestöjen diakonisessa asiakas- ja vapaaehtoistyössä toimiville.

Kouluttajat ja asiantuntijat:

  • Kehittäjä Tuomo Salovuori, Sininauhaliitto ja Green Care Finland
  • TT, tietokirjailija, pastori Pauliina Kainulainen
  • Kestävän kehityksen kouluttaja, Jari Visto, STEP-opintokeskus
  • Lisäksi hyödynnetään seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden asiantuntemusta ja käytännön kokemuksia

Tiedustelut:
koulutukset@step.fi