Lähiesimiestyön ammattitutkinto

7.10.2022 - 15.12.2022
Verkkokoulutus
Ammatillisen oppilaitoksen koulutustarjonta
Laajuus osaamispisteinä: 150 osp
Koulutukset vuosittain: 2022

Koulutuksen kuvaus

Haluatko kasvattaa osaamistasi lähijohtamisessa? Tiedätkö, mitkä asiat edistävät työhyvinvointia ja minkälaisia vuorovaikutustaitoja tarvitset? Tiedätkö, minkälainen on hyvä kehityskeskustelu ja miksi se on niin tärkeä johtamisen väline? Toivotko tehokkuutta ja varmuutta arkijohtamiseen ja asiakastyöhön? Lähiesimiestyön ammattitutkinnon kautta hankit perusosaamista esimiestyöstä sekä oman työryhmän lähijohtamiseen.​

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa

  • suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä.
  • perehdyttää työntekijöitä tehtäviinsä ja kehittää henkilöstökäytäntöjä.
  • ​kehittää toiminnan kannattavuutta.
  • hoitaa asiakassuhteita.

Kohderyhmä

Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat

Koulutuksen toteuttaja

Kirkkopalvelut ry / STEP-koulutus

Tutkinnon perusteet

Perustiedot esimiestyöstä ja valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen joko vahvistaminen, toiminnan kannattavuuden parantaminen, henkilöstötyön kehittäminen omassa työryhmässä tai lähiesimiestyöhön liittyvä kehittämishankkeen suunnittelu. Tutkinnon suorittamiseen sisältyy henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta. 

Tutkinnon suorittaminen

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta (10-14 pv), etäopiskelusta sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista aidoissa työtilanteissa. Koulutus järjestetään verkko-oppimisympäristössä. Voit osallistua virtuaalisesti opetuspäiviin tai kuunnella tallenteet myöhemmin sinulle sopiva aikana. ​Voit tehdä tutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen suunnitelman mukaan 1–2 vuotta Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.​ 

Lisätietoa

Koulutus valmentaa suorittamaan Lähiesimiehen ammattitutkinnon ja soveltuu esimerkiksi tiimien vetäjille ja lähiesimiestehtävissä seurakunnissa toimiville. Tutkinto tarjoaa kehittymismahdollisuuksia jo pidempään esimiestyössä toimineille, mutta soveltuu myös uusille esimiehille.

Lue lisää Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta

Tiedustelut: