Kokeilevaa ekoteologiaa luontokadon aikakaudella PERUTTU

15.3.2024 - 4.12.2024
Erityiskoulutus
Ilmoittautuminen päättyy:
15.02.2024
Laajuus opintopisteinä: 5
Koulutukset vuosittain: 2024

Koulutuksen kuvaus

Koulutus on peruttu.

Millaista voisi olla kokeileva ekoteologinen ajattelu ja teologian tekeminen? Miten teologiaa sanoitetaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon aikana?  Entä miten teologian tekemiseen vaikuttaa se, että tietoisuus syntyy suhteista paitsi sosiaaliseen, myös luontoympäristöön? Tule oppimaan yhdessä luontolähtöistä teologiaa ja kehittämään teologista ajattelua tarkastelemalla ekologista kriisiä kristinuskon ytimen kautta.

Orientoiva tapaaminen verkossa 15.3.2024 klo 9–12

Lähijakso 24.-26.4.2024 STEP-koulutus, Järvenpää

Ryhmätapaamiset 5 x yksi päivä lähitapaamisina tai verkossa (ks. lisätiedot):
3.5.2024, 30.8.2024, 27.9.2024, 25.10.2024 ja 15.11.2024 klo 9–15
 

Päätöstyöskentely verkossa 4.12. klo 9–12

Osaamistavoitteet

Osallistuja 

  • tuntee ekoteologista ajattelua ja osaa soveltaa siitä nousevia näkökulmia työssään.
  • osaa kokeilla ja kehittää teologian tekemistä luontolähtöisesti yhdessä seurakuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
  • tunnistaa uudistavan teologian tarpeen ekologisen kriisin kontekstissa.
.

Kohderyhmä

Diakonit ja diakonissat, kanttorit, lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu

510

Kustannusten lisätietoja

Osallistumismaksu ei sisällä ruokailuja eikä majoitusta. Lähijakson ateriapaketti 66 €, majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 122 €/2hh tai 157 €/1hh.

Koulutuspaikka

Lähijakso STEP-koulutus, Järvenpää, Järvenpääntie 640

Koulutuksen toteuttaja

STEP-opintokeskus

Lisätietoa

Koulutuksen sisältöjä ovat 

  • ekoteologian ajankohtaisia suuntia 
  • ekologisten ilmiöiden kuten ilmastokriisin ja luontokadon vaikutus teologian tekemiseen 
  • seurakunta kumppanina ja suunnannäyttäjänä ekologisissa kysymyksissä ja käytännöissä 
  • luontohengellisyys ja luontolähtöinen seurakuntatyö
  • luomakuntakeskeinen teologia 
  • kokeilevan teologian tekeminen yhdessä 

Koulutus sisältää yhden aamupäivän orientoivan tapaamisen verkossa, kolme (3) kaikille yhteistä lähiopiskelupäivää, viisi (5 ) ryhmätapaamista (klo 9.00–15.00). Ryhmätapaamiset ovat osallistujan valinnan mukaan lähitapaamisina tai verkossa. Koulutuksen lopussa on yhteinen päätöstyöskentely verkossa (klo 9–12). 

Ryhmätapaamisten vaihtoehtoiset paikkakunnat ovat: Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio/Mikkeli sekä verkko. 

Lisäksi koulutukseen sisältyy orientoiva tehtävä, kirjallisuutta, viisi verkkotallennetta (ryhmätapaamisten teemat ja sisältöorientaatiot), ja omassa työssä toteutettava kokeileva kehittämistehtävä. 

Koulutuksen asiantuntijoita ovat muun muassa Pauliina Kainulainen, Jussi Holopainen, Tero Matilainen, Suvielise Nurmi, Ilkka Sipiläinen, Vesa Häkkinen, Kati Jansa, Eetu Myllymäki ja Panu Pihkala. 

Koulutus on yksi kasvatuksen (KEK) ja yhteisötyön erityiskoulutusten (YTEK) valinnaisia moduuleja. Moduulin voi sisällyttää myös diakonian (DEK), raamattuteologian (REK) ja jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksiin sopimalla siitä etukäteen vastuukouluttajan kanssa (EK/M). Koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista: evl.fi/erityiskoulutukset.

Tiedustelut:
koulutukset@step.fi

Peruutusehdot ja hintojen lisätiedot