JET- Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

18.3.2021 - 30.6.2022
Järvenpää
Ammatillisen oppilaitoksen koulutustarjonta
Ilmoittautuminen päättyy:
15.01.2021
Laajuus osaamispisteinä: 180 osp
Koulutukset vuosittain: 2021

Koulutuksen kuvaus

JET-tutkinto on kattava valmennus johtamistyön eri näkökulmiin. Koulutus ohjaa sinua kehittämään työtapojasi ja osaamistasi johtajana, tutustumaan toisten johtajien ja esimiesten työhön ja laajentamaan näkökulmiasi johtajuudesta sekä kehittämään työyhteisösi toimintaa, taloutta sekä henkilöstön osaamista tavoitteellisesti ja ​luomaan ympärillesi hyvinvoivan työyhteisön.

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • osaa toimia vastuualueensa johtamistehtävissä ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta.
  • osaa arvioida ja johtaa henkilöstöä sekä työyhteisön toimintaa.
  • osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittää osaamistaan johtajana.
  • ​ymmärtää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ja johtaa niitä tavoitteellisesti.

Kohderyhmä

Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat

Koulutuspaikka

STEP-koulutus, Järvenpää, Järvenpääntie 640

Koulutuksen toteuttaja

Kirkkopalvelut ry / STEP-koulutus

Tutkinnon suorittaminen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella, kehittää ja johtaa toimintaa entistä tavoitteellisemmin. Tutkinnon avulla hankit laaja-alaisen osaamisen käytännön johtamistehtäviin.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon voit suorittaa työn ohessa oppisopimuskoulutuksena.

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta (13–16 pv), etäopiskelusta sekä aidoista työtilanteista, joissa osaamista arvioidaan.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät mukaan 1-1,5 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai ​yliopistoon.

Lisätietoa

Lue lisää Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta

Tiedustelut: